Διαγωνισμοί - Προμήθειες - Προκηρύξεις

Ukraine Joint Working Group on Defence Technical Cooperation. Ειδοποίηση πρόσκλησης σε εργαστηριο

Σας διαβιβάζεται συνημμένα έγγραφο του ΝΑΤΟ με το οποίο γνωστοποιείται η διενέργεια εργαστηρίου στις 11 Οκτ 2018 στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και τις κατα την κρίση σας ενέργειες.

ΥΠ.ΕΘ.Α / ΓΔΑΕΕ / ΔΑΕΤΕ / ΤΕΒΣ