Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Design and Construction of Fuel Storage Depot in Wedrzyn

Posted Posted in Διαγωνισμοί - Προμήθειες - Προκηρύξεις

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ Τηλ.: 210-7466537, […]

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Design and Construction of Barrack Building as a Part of the Project ‘’Construction of Accommodation of Training Troops – Campground Glebokie’’»

Posted Posted in Διαγωνισμοί - Προμήθειες - Προκηρύξεις

1. Σας αποστέλλεται συνημμένος ο διαγωνισμός / εκδήλωση ενδιαφέροντος του θέματος που αφορά έργο υποδομής, για ενημέρωση και τυχόν ενδιαφέρον. 2. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις του διαγωνισμού […]