Διεθνής Διαγωνισμός Έργου: «Construct Jet Fuel Installation at Bezmer Airbase», Serial 3AF31020 including «Restore Internal Road», Serial 3AF31025

Posted Posted in Διαγωνισμοί - Προμήθειες - Προκηρύξεις

Διαβιβαζονται, συνημμένως,για την ενημέρωση σας διευκρινήσεις σε ερωτήματα, που τέθηκαν από συμμετέχοντες στο διαγωνισμό του έργου του θέματος. ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ Τηλ.       210-7466537, 6540, 6445 Φαξ       210-7466544 Email: industry.ditr@gdaee.mil.gr DA(2019)23-08.05.2019 […]