Κυριες Δραστηριοτητες Μελων

Πυρομαχικά και Εκρηκτικά
Αεροπορικό Υλικό και Επισκευές
Οπλικά Συστήματα και Οπλισμός
Ναυπηγικές Κατασκευές και Επισκευές
Στρατιωτικά και Τεθωρακισμένα Οχήματα
Μεταλλικές Κατασκευές και Μηχανουργικές Εργασίες
Συστήματα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικό Υλικό και Συστήματα Διοίκησης, Ελέγχου και Πληροφοριών
Ανταλλακτικά και Υπηρεσίες Συντήρησης - Εκσυγχρονισμού Οπλικών Συστημάτων
Εξομοιωτές και Εκπαίδευση
Ανάπτυξη Λογισμικού Στρατιωτικών Εφαρμογών
Στολές,  Μέσα Προστασίας ΡΒΧ και Παρελκόμενα
Συστήματα Ενέργειας και Συστήματα Ασφαλείας
Κινητά Νοσοκομεία Εκστρατείας, Κινητά Μαγειρεία και Αρτοποιεία Εκστρατείας κλπ.