Συνέντευξη στο diplomaticpoint.com: «ΣΕΚΠΥ: Εκεί όπου χτυπά η καρδιά της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας»

Αναστάσιος Ροζολής – πρόεδρος ΣΕΚΠΥ: “Για την Αμυντική Βιομηχανία δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος και αυτό είναι ένα βασικό αίτημά μας ότι πρέπει να υπάρξει θέση κυβερνητική επιπέδου Υφυπουργού ή Αναπληρωτή […]