Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΠΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY – Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΠΥ   –  Στις 8-2-2022 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες ΣΕΚΠΥ, από τις οποίες εκλέχτηκε το 9μελές Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω: […]