ΡΟΖΟΛΗΣ - ΣΑΧΙΝΗ

Συνεργασία ΕΚΤ και Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Οι δύο φορείς υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τον σχεδιασμό συνεργειών με σκοπό την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την τεχνολογική αναβάθμιση των εταιρειών-μελών του Συνδέσμου.