Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Modernization HF Antenna Sites»

Posted Posted in Διαγωνισμοί - Προμήθειες - Προκηρύξεις

1. Σας αποστέλλεται συνημμένη αναθεωρημένη πρόσκληση υποβολής προσφορών για το διαγωνισμός του θέματος και στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από την εταιρεία σας γι΄ αυτόν και απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας, […]