Εκδηλώσεις

Ο ΣΕΚΠΥ στην “AUSA 2017 Annual Meeting and Exposition”

Συμμετοχή του ΣΕΚΠΥ, με παρουσία του προέδρου του Δ.Σ. του ΣΕΚΠΥ κ. Αναστάσιου Ροζολή και εκπροσώπων εταιριών του συνδέσμου, στο Ελληνικό Περίπτερο της “AUSA 2017 Annual Meeting and Exposition” η οποία πραγματοποιήθηκε 9-11 Οκτωβρίου 2017 στη Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.