Διαγωνισμοί - Προμήθειες - Προκηρύξεις

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργα: «Design Documentation, Execution of Works and Author’s Supervision as Part of the Projects ‘’Modernization of Road Infrastructure in Orzysz Field Training Centre for the Land Forces’’ and ‘’Modernization of Existing Facilities, Construction of New Ones for the Needs of the Orzysz Field Training Centre for the Land Forces’’»

1. Σας αποστέλλεται συνημμένος ο διαγωνισμός / εκδήλωση ενδιαφέροντος του θέματος που αφορά έργα υποδομής, για ενημέρωση και τυχόν ενδιαφέρον.
2. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις του διαγωνισμού (π.χ. ημερομηνίες υποβολής, διαβάθμιση διαγωνισμού και
προσωπικού σας που θα ασχοληθεί σε εγκαταστάσεις NATO, πιστοποιητικό καταλληλότητας (eligibility), Acknowledgment of receipt of RFQ κα).

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Τηλ.  210-7466537, 6540, 6445
Φαξ  210-7466544
Email: industry.ditr@gdaee.mil.gr