Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ» ΥΕ 7 της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» MIS 5035249

Posted Posted in Διαγωνισμοί - Προμήθειες - Προκηρύξεις

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ» ΥΕ 7 της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων […]

Η επανεκκίνηση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας

Posted Posted in Ανακοινώσεις

(Δημοσίεση: ArmyNow.gr) Γράφουν ο Δρ Άρης Γεωργόπουλος* και ο Τάσος Ροζολής**   Η συνεχιζόμενη κρίση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο καταδεικνύει, με τον πιο εμφατικό τρόπο την ανάγκη εξοπλισμού […]