ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  • Υπουργική Απόφαση 120/1/136775 Σ.486 (ΦΕΚ Β 336 - 16.03.2005)

Υπουργική Απόφαση 120/1/136775 Σ.486. Κύρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας - ΕΚΒΑ. (ΦΕΚ Β 336 - 16.03.2005). Πατήστε εδώ για το έγγραφο.


  • Νόμος 3433/2006 (ΦΕΚ 20 - 07.02.2006)

ΝΟΜΟΣ 3433/2006 - Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων. (ΦΕΚ 20 - 07.02.2006). Πατήστε εδώ για το έγγραφο.


  • Νόμος 3883/2010 (ΦΕΚ 167 - 24.09.2010)

ΝΟΜΟΣ 3883/2010 - Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. Το άρθρο 87 αναφέρεται στις μεταβατικές ρυθμίσεις για τις συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων - ΑΩ. (ΦΕΚ 167 - 24.09.2010). Πατήστε εδώ για το έγγραφο.


  • Νόμος 3978/2011 (ΦΕΚ 137 - 16.06.2011)

ΝΟΜΟΣ 3978/2011 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. (ΦΕΚ 137 - 16.06.2011). Πατήστε εδώ για το έγγραφο.